Varnost montažnih hiš

Poleg poznavanja informacij o načinu, času gradnje in ceni, je za kupca pomembno tudi vprašanje varnosti montažne hiše. Poznavanje podatkov o potresni ter požarni varnosti in tudi stabilnosti montažne hiše v primeru močnih sunkov vetrov, lahko odločujoče vpliva na dokončno odločitev o izbiri vrste gradnje.
Informacije o protipotresni varnosti montažne hiše so še posebej pomembne v primeru, ko se odločamo za postavitev hiše na področju, ki velja za potresno ogroženo. Iz geološke karte Slovenije je razvidno, da je pri nas veliko področji, kjer ne bi smeli graditi stavb, ki niso potresno varne (Posočje, Savinjska dolina, Kozjansko). Za ta področja je montažna gradnja veliko bolj primerna in varnejša kot klasična gradnja. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da se pravilno zasnovane montažne hiše veliko bolje odzivajo na potresne obremenitve kot klasične hiše. Les se zaradi svoje elastičnosti bolje odziva na tresenje tal kot beton. Torej les bolje prenaša vlečno in tlačno obremenitev na upogibno silo, ki nastane kot posledica gibanja tal ob potresu. Tako se konstrukcija montažne hiše, ki je prožna, ob stresu zemlje le zamaje, ne pa tudi poruši.
Trditev, da so montažni objekti grajeni protipotresno do 9. stopnje po Mercallijevi lestvici, se je izkazala za resnično ob potresu v Posočju leta 2004. Moč tega potresa je bila sedme do osme stopnje po Mercallijevi lestvici. Posledica katastrofalnega potresa je bila velika finančna škoda, dejstvo pa je, da se montažno zgrajene hiše ob potresu niso porušile. Nastale so samo vidne poškodbe na ometih hiš. Zanimivo je, da so v Kaliforniji, ki velja za zelo potresno območje, vse hiše montažnega izvora, število montažnih hiš pa se povečuje tudi na Japonskem, kje so potresi zelo pogosti.
Poleg fleksibilnosti lesa, kot gradbenega materiala, je za protipotresno varnost pomembna tudi lastna teža posamezne gradbene konstrukcije. Montažne hiše so štiri do petkrat lažje kot klasično zidane hiše, zato je horizontalna potresna sila na montažni objekt sorazmerno manjša. To pa ne pomeni, da so ti objekti tako lahki, da se ne morejo ukloniti tudi močnim vetrovom. V večini primerov je lastna teža montažnega objekta dovolj velika, da zagotavlja varnost, to pomeni, da se objekt ne poruši tudi, če ni sidran. Za zagotavljanje še večje varnosti pa se izvaja sidranje montažnega objekta po veljavnih predpisih.
Zaradi manjše teže so montažne hiše primerne za postavitev tudi na področjih z zmanjšano nosilnostjo tal (barje, obmorski predeli).
Zakoni in predpisi o požarni odpornosti elementov konstrukcij veljajo za vse vrste gradnje. Zadnje raziskave so pokazale, da je pri lesenih hišah požar lažje nadzorovati, in da je manj nevaren za nosilnost konstrukcije. Les je seveda gorljiv, vendar v primeru požara prevzame večje obremenitve, kot beton ali jeklo. Les pri gorenju na svoji površini ustvarja samozaščitno, zoglenelo plast, ki ščiti notranje nosilno jedro pred ognjenimi zublji tako, da ta ne izgubi svojih nosilnih lastnosti in zato popusti kasneje. Jekleni nosilec, ki je neposredno izpostavljen ognju, izgubi 50 % nosilnosti, kar negativno vpliva na statično nosilnost celotne konstrukcije.
V primeru gorenja lesena stavba poogleni, vročina pa se istočasno ne prenaša. To v praksi pomeni, da je rešitev ljudi in dobrin iz lesene hiše mogoča in dosti lažja kot iz klasično grajene hiše. Še pomembneje pa je, da se pri gorenju ne ustvarjajo strupeni plini, ki so najpogostejši vzrok smrti ob požarih.

Pri večini sodobnih montažnih hiš je lesena konstrukcija pokrita z mavčnimi kartonskimi ploščami oz. oblogami. Tako 10 mm debela plošča zagotavlja enourno zaščito pred ognjem, smiselno pa je, da na izpostavljenih mestih, kot je kurilnica ali kuhinja, vgradimo še dodatne ognjevarne plošče ali obloge, ki zagotavljajo tudi dve ali triurno zaščito pred ognjenimi zublji. Požarno varnost potrjuje certifikat o požarni odpornosti elementov, ki sestavljajo hišo.
Lahko zaključimo, da montažne hiše, ki so izdelane iz kakovostnih materialov, ter so strokovno pravilno in natančno postavljene, zelo dobro kljubujejo naravnim katastrofam in zagotavljajo požarno in potresno varnost ter veliko odpornost proti močnim sunkom vetra. Seveda pa zagotavljanje take varnosti vključuje redno in pravilno vzdrževanje hiše po navodilih proizvajalca.

Posted in Splošno | Leave a comment

Prednosti in slabosti montažnih hiš

Odločitev za gradnjo hiše je pomemben korak, saj gre večinoma za enkratno življenjsko naložbo. Številni raznovrstni ponudniki hiš, ki reklamirajo svoje proizvode kot najboljše, vnašajo med kupce dileme pri dokončni odločitvi. Zato je najbolje, da si pred nakupom sami pridobimo čim več informacij s tega področja. Na ta način bo naša odločitev pravilna in je kasneje ne bomo obžalovali. Viri informacij so lahko različni, od prebiranja različnih katalogov, iskanja informacij na internetnih straneh, do obiska sejmov, ogledov že postavljenih hiš in podobno. Poznavanje prednosti in slabosti montažne gradnje je koristna oz., lahko bi rekli, ključna informacija, ki lahko vplivala na našo odločitev o dokončni izbiri.
Lastnosti montažne gradnje so:
1. Kratek čas izgradnje
Hitra gradnja in vselitev je ena od najpomembnejših prednosti montažne gradnje. Gradnja montažne hiše je prenesena iz gradbišča v zaprte proizvodne dvorane, kjer je izdelana večina konstrukcijskih elementov. Idealni delovni pogoji omogočajo natančno in kontrolirano izdelavo elementov, kar omogoča natančno montažo in kakovostno izvedbo. Čas izgradnje je omejen le na čas montaže končnih elementov. Suh način gradnje omogoča takojšno vselitev po dograditvi. Gradnja je čista, na gradbišču ni nepotrebnega materiala, skladiščnih objektov in orodja. Hitra gradnja pa pomeni tudi krajše in manj intenzivno obremenjevanje okolice. Vselitev v montažno hišo je možna v roku od 2 do 6 mesecev, odvisno od zahtevnosti objekta in vgrajenih materialov.
2. Energetska varčnost montažne gradnje
Montažne hiše navadno prištevamo v skupino nizko energetskih stavb, torej stavb z majhno porabo energije. Zaradi vedno višjih cen energentov je to pomembna prednost, ki dolgoročno pomeni precejšen prihranek.
V montažnih hišah je uporabljeno precej več naravnih materialov, kot pri klasični gradnji. Na trgu je precej montažnih hiš, ki so skoraj v celoti izdelane iz lesa, ta pa je veliko boljši toplotni izolator kot npr. opeka. Navadno pa lesene stene kombiniramo še s toplotno izolacijo zunanjih in notranjih zidov. Le-ta lahko stroške ogrevanja v eni sezoni zniža do 50 % v primerjavi z enako veliko klasično gradnjo. Za doseg takšnega učinka je treba preprečiti toplotne mostove in zagotoviti primerno zrakotesnost objekta. Montažna gradnja je zaradi velike dolžine spojev na objektu lahko, glede neprepustnosti za zrak, občutljiva in problematična. Zato mora biti montažna hiša kakovostno izdelana in dobro vzdrževana.
3. Ekološka neoporečnost vgrajenih materialov
Pri večjem delu montažnih gradenj se uporabljajo naravni, ekološko sprejemljivi in zdravju neškodljivi materiali. Les je sestavni del ekosistema in dokazano eden od najbolj zdravih gradbenih materialov, ki najmanj onesnažuje. Za pridobivanje, prevoz, obdelavo in predelavo lesa se namreč porabi precej manj energije kot za izdelavo zidakov ali betonskih izdelkov. Tako z uporabo lesa kot gradbenega materiala najmanj obremenjujemo okolico.

4. Ustvarjanje in vzdrževanje zdrave bivalne klime
Poleg zunanjega, je za zdravje in življenje posameznika pomembna tudi notranja klima oz. stopnja onesnaženosti zraka. Glede na to, da ljudje preživimo večino svojega časa v zaprtih prostorih, je zdravo bivalno okolje, ki ga nudijo montažne hiše pomembna prednost. Med drugimi dobrimi lastnosti, ki jih ima les kot osnovni gradbeni material za montažno gradnjo, je tudi njegova zmožnost »dihanja«, uravnavanja vlage, filtriranja in čiščenja zraka v prostoru. Najbolj naravna oblika prezračevanja je naravna difuzija, oz. prodiranje zraka skozi porozne gradbene materiale. Ta proces omogoča vzdrževanje in uravnavanje enakomerne vlažnosti notranjih prostorov tako, da les posrka odvečno vlago in jo v primeru potrebe oddaja v prostor. Naravna difuzija vpliva tudi na čiščenje onesnaženega zraka v prostoru. Zaradi naravne razlike v zračnem pritisku in temperaturi med zunanjim in notranjim zrakom le ta prehaja skozi drobne pore materiala, iz katerega je zgrajena stena. Na ta način se zrak prefiltrira. Velika površina lesnih celic deluje kot filter, ki od 3 do 4 krat na uro prečisti zrak v prostoru.
Zaradi majhne stopnje vlažnosti lesa vgrajenega v elemente montažne konstrukcije, je bivanje že ob vselitvi v takih prostorih prijetno in zdravo. Zaradi nizke vlažnosti lesa tudi žuželke in glive nimajo pogojev za življenje in zato takšnih konstrukcij ne napadajo.
5. Majhna akumulacijska sposobnost montažnih hiš
Zaradi majhne akumulacijske sposobnosti se montažni objekti pri prekinjenem ogrevanju hitro ohladijo, pri ponovni vzpostavi ogrevanja pa omogočajo hiter ponoven dvig temperature notranjega zraka. Ta lastnost majhne akumulacije omogoča dodatne toplotne prihranke v primeru prekinjenega ogrevanja, ko stavba ni v uporabi.
Ta prednost montažne gradnje pa se lahko sprevrže v slabost, predvsem v primeru, če je stavba zasnovana po načelu pasivne solarne arhitekture. Za čim boljši izkoristek alternativnega vira sončne energije potrebujemo toplotno akumulacijsko maso v stavbi. Tako pa je sončna energija, ki prihaja v stavbo preko zastekljenih površin, neenakomerno razporejena.
6. Lahka konstrukcija
Montažne hiše so lažje od klasičnih hiš,zgrajenih iz opeke ali betonskih blokov.
Lahka lesena konstrukcija je potresno odporna in je primerna za postavitev tudi na problematično in slabo nosilnih zemljiščih, kot je npr. močvirje.
7. Boljša izkoriščenost prostora
Stanovanjska površina je pri manjši kvadraturi zelo pomembna. Nezanemarljiva prednost montažne gradnje je boljša izkoriščenost prostora. Zaradi tanjših sten ob enakih zunanjih merah pri montažni gradnji pridobimo do 10 % več stanovanjske površine v primerjavi s klasično grajeno hišo, kje so zidovi debelejši.
8. Cena montažne gradnje
Cene montažnih hišo ugodnejše od cene klasično grajenih hiš. Finančni stroški so znani vnaprej in fiksni. To dejstvo lahko opredelimo kot prednost, saj nas do dokončanja hiše oz. do vselitve v hišo ne more nič presenetiti. Po drugi strani pa je glavni vzrok, da se Slovenci še vedno ne odločamo za montažne gradnje v velikem številu prav v dejstvu, da je potrebno imeti na razpolago takoj vsa finančna sredstva. Sicer pa je tudi pri postavitvi montažne hiše možna postopna gradnja oz. fazno financiranje, glede na finančne zmožnosti. V prvi fazi lahko kupimo samo montažne elemente in kasneje nadaljujemo z drugimi deli, kot so polaganje talne in stropne obloge, napeljava instalacije, izgradnja fasade itd. Pomembna informacija je tudi, da lahko z lastnim delom zmanjšamo osnovno ceno montažne hiše.
Eden najpogostejših zadržkov montažne gradnje je stereotip o manjvrednosti take gradnje, ki ima svoje korenine v preteklosti. Tako naj bi bile montažne hiše slabše kakovosti in s tem tudi manj trajne v primerjavi s klasičnimi hišami. Danes sodobni proizvajalci zagotavljajo povprečno 50 letno življenjsko dobo za montažne gradnje. Dejstvo pa je, da lahko z vgradnjo kakovostnih materialov in rednim vzdrževanjem montažna hiša nudi dom, ne samo eni, ampak tudi dvema generacijama. Res pa je, da vrednost montažne hiše z leti hitreje upada kot vrednost klasično zgrajene hiše. Slabost se kaže tudi v fleksibilnosti in nosilnosti montažnih hiš. Naknadne nadgradnje niso tako enostavne kot pri klasičnih.

Posted in Splošno | Leave a comment

Primerjava med klasično in montažno gradnjo

Montažna gradnja in klasična gradnja sta dva različna postopka gradnje, ki v končni fazi pripeljeta do novega bivališča. Čeprav imata nekaj stičnih točk, pa med njima obstaja nekaj bistvenih razlik.
Pri nas je še vedno prevladujoča klasična gradnja, torej gradnja z zidaki, malto za povezavo in betonskimi vložki. Zidana hiša še vedno predstavlja pojem varnosti, montažna gradnja pa za marsikoga pomeni enostavno zgrajen in nestabilen objekt. Način gradnje v srednji Evropi je odvisen predvsem od značilnosti okolja, nadmorske višine in tradicije. V južni Evropi prevladuje klasična gradnja predvsem zato, ker od sonca ogreti zidovi ponoči nudijo v notranjosti prijetno toploto, podnevi pa zmeren hlad. V severni Evropi, v predelih s hladnim podnebjem, pa je večina hiš grajenih z lesom, ker dobro izolativne stene omogočajo ohranitev v hiši pridobljene toplote. V Skandinaviji, zaradi neprijaznega podnebja, klasične gradnje skoraj ne poznajo. Opečna stena je slabši toplotni izolator, leseno ogrodje povezano v celoto pa lahko kljubuje vetrovom, snežnim obtežitvam in močnim potresnim sunkom. Les je zaradi majhne lastne teže v primerjavi z nosilnostjo izredno, uporaben za gradnjo na področjih, ker je zmanjšana nosilnost tal.
Klasična gradnja poteka po ustaljenem vrstnem redu saj je med posameznimi gradbenimi fazami potreben določen čas, zato je taka gradnja postopna. Zgradba raste od temeljev navzgor po posameznih fazah. Tako gradnjo imenujemo poenostavljeno tudi »mokra gradnja«, saj gradbena veziva vsebujejo vodo, ki izhlapeva. Brez škode lahko tako gradnjo začasno ustavimo in jo prilagodimo svojim finančnim in časovnim zmožnostim. Pri klasični gradnji je možen tudi vložek lastnega dela, dela družinskih članov in prijateljev, ki omogoča znižanje stroškov gradnje hiše.
Bistvo montažnega načina gradnje je, da montažni objekt sestavljamo iz predhodno izdelanih elementov. Gre za vnaprej pripravljeno gradnjo, za elemente in tudi večje sklope, ki jih strokovnjaki sestavljajo v celoto. Elementi montažne gradnje so lahko betonski, kovinski ali leseni. Z izjemo postavitve betonske plošče, so vsi gradbeni posegi suho montažni, zato je taka gradnja hitrejša in cenejša. Delo lahko poteka skozi vse leto, ker proizvodnji procesi in konstrukcijski elementi v proizvodnih dvoranah niso izpostavljeni vremenskim vplivom. Proizvodni procesi so bolj nadzorovani, vsi elementi so natančno izdelani v skladu z načrtom, kar omogoča natančno montažo in boljšo kakovost izvedbe. Hitra montaža elementov zagotavlja, da je konstrukcija v najkrajšem možnem času zaščitena pred vremenskimi vplivi. Čas gradnje montažne hiše je odvisen od vrste izvedbe, zahtevnosti objekta in vgrajenih materialov in traja okvirno od dveh do šestih mesecev.
Zelo pomembna razlika med klasično in montažno gradnjo z leseno konstrukcijo je ta, da je montažna hiša praktično »suha,« medtem ko pri klasični gradnji že zaradi načina gradnje obstaja vlaga, ki ni vidna, pa vendar jo naš organizem čuti in zaznava.
Po ocenah strokovnjakov naj bi bile cene montažne hiše vsaj 15 % ugodnejše kot primerljive hiše zgrajene na klasični način. Res pa je, da je pri zidanih gradnjah financiranje postopno, montažno gradnjo pa je običajno treba financirati takoj v celoti.
Ko govorimo o razliki med klasično in montažno gradnjo, moramo omeniti tudi razliko v debelini in izolativnosti sten. Masivne stene klasične gradnje zagotavljajo akumulacijo toplote, česar posledica je predvsem počasnejše pregrevanje konstrukcije v vročih poletnih dneh. Montažne hiše pa imajo zaradi tanjših sten toplotno akumulativnost manjšo, kar pomeni, da se hitreje ogrejejo in tudi hitreje ohladijo.

Kar pa se tiče izolacijskih lastnosti, je znano, da je les veliko boljši izolativni material kot beton. Zato so stene montažnih hiš bolje toplotno izolirane kot stene klasično grajenih hiš. Posledično to pomeni, da ob dobri zrakotesnosti (dober stik zidov, dobra tesnila oken in vrat) montažnega objekta prihranimo veliko toplotne energije.
Mnenje, da so montažne gradnje manj kakovostne od zidanih, ker so slednje grajene za »vedno,« je najpogostejši očitek montažnemu načinu gradnje. Kot lahko razberemo iz podatkov proizvajalcev, je povprečna življenjska doba montažne hiše vsaj 50 let. To dobo pa lahko z vgradnjo kakovostnih materialov in rednim vzdrževanjem še podaljšamo. Povprečna garancija proizvajalca na stabilnost montažne konstrukcije je od 30 do 35 let. Sodobni materiali in tehnologija so zelo podaljšali življenjsko dobo montažnih hiš. Sistem gradnje omogoča, da fasada povsem pokrije in zaščiti leseno konstrukcijo, poleg tega se poškodovani deli lahko enostavno zamenjajo. Tudi sanacija montažnih objektov je enostavnejša, kot sanacija klasično zidanih objektih.
Še pred časom je bila izbira montažnih hiš zelo skromna. Tudi oblikovno se je že na daleč opazilo, da je gradnja montažna. Danes se je položaj bistveno spremenil in lahko trdimo, da v obeh pogledih med klasično in montažno gradnjo ni več velikih razlik. Proizvajalci, poleg tipskih hiš, nudijo možnost izdelave tako klasične kot montažne hiše po lastnih zamislih, ki najbolj ustrezajo našim željam in potrebam.

Posted in Splošno | Leave a comment

Namesto kovinskih nosilcev, lamelno lepljen les.

Za vse, ki berete tudi naš blog, bomo danes izpostavili našo naslednjo posebnost, ki nas mogoče nekoliko loči od večine ponudnikov montažnih hiš.

Ta posebnost je, da ne uporabljamo kovinskih nosilcev v stropnih ter strešnih konstrukcijah, temveč le lamelno lepljen les.

To pomeni, da v ustaljeni praksi, ko lesena konstrukcija statično ne prenese obtežb in ne zadošča glede na razpone med stenami, lesene konstrukcije dopolnimo s kovinskimi nosilci. Kovinski nosilci tako kljub manjšemu preseku nosilca prenesejo te obtežbe. S tem se seveda izvedba konstrukcije tudi poceni.

V našem podjetju pa tej praksi nasprotujemo. Razlogov je več. Ne želimo uporabljati materiale, ki med sabo niso kompatibilni. To v sami konstrukciji pomeni povečano možnost pojave kondenza ter možnost nastanka razpok na finalni oblogi. V našem sistemu je tudi precej večji delež uporabe lesa kot osnovnega materiala.

Les, kot naravni material, vpliva na bivalno udobje, klimo v hiši, zato tega ne želimo zmanjševati na račun cenejše konstrukcije.
V primeru, da je leseni lepljeni nosilec viden pa to daje tudi poseben pečat prostoru, ki ga napolni z občutki domačnosti in topline.

Posted in Splošno | Tagged , | Komentarji so izklopljeni

Zakaj difuzijsko zaprt sistem?

Pozdravljeni vsi, ki berete naš spletni dnevnik. Tokrat bomo na kratko poskušali obrazložiti zakaj se podjetje PegyDom kljub trendom ne odloči za difuzijsko odprt sistem sestave zunanje stene.

Pri pogovorih z našimi strankami opažamo, da precej negotovosti povzročajo strankam različni strokovnjaki in svetovalci pri odločanju glede načina gradnje njihovega novega doma. Nekaj je teorija in komercialne poteze trženja novih materialov in sistemov, nekaj popolnoma drugega pa je to v praksi izvesti tako, da dejansko funkcionira in prinaša obljubljene rezultate.

To, da difuzijsko odprta hiša ”bolj diha” in omogoča boljše prehajanje vlage skozi steno je dobra tržna niša, ki pa se v praksi žal ne izkaže najbolje. Sploh v smislu energetske varčnosti sistema, ki pa je naše glavno vodilo. V primeru difuzijsko odprte hiše v vlagi, ki pobegne skozi steno izgubimo mnogo preveč latentne toplote, ki bi jo ob ustreznem sistemu prezračevanja in zaprtem sistemu lahko vrnili nazaj v hišo. Poleg tega difuzijsko odprt sistem ob povečanju vlage (med vikendi, ko so vsi uporabniki hiše doma + kakšen obisk), uspe skozi steno odvesti le 5% vlage, kar je z ostalimi 95 % zanemarljivo.

Difuzijsko odprta hiša je iz vidika tehnologije in načina gradnje veliko bolj zahtevna in tvegana, kot zaprta. Zakaj? Ob nepravilno izvedeni ali že ob manjši napaki pri izvedbi parne ovire, se točka kondenzacije preseli v izolacijo med konstrukcijo, kar povzroča vlaženje ter posledično trohnenje lesene konstrukcije. Po naših izkušnjah pa teh napak in nestrokovne izvedbe nikakor ni malo.

Zato v podjetju PegyDom izvajamo difuzijsko zaprt sistem montažne gradnje, ki je preizkušen že vrsto let. Ob boljših materialih in tehnologiji pa smo prepričani, da lahko našim strankam v razmerju med kvaliteto in ceno ponudimo najugodnejšo izvedbo montažne hiše.

Posted in Splošno | Leave a comment

Ceneje do še kvalitetnejše montažne hiše

V podjetju PegyDom smo se odločili, da v mesecu aprilu našim strankam ponudimo še več, za isto ceno! Pripravljamo namreč dodatne akcijske ugodnosti, ki si jih enostavno ne dovolite zamuditi, v kolikor ste pred odločitvijo o izboru izvajalca za Vašo montažno hišo.

Že tako atraktivno ponudbo, oblikovano po Vaši meri, bomo nadgradili z izboljšavami sestave naših elementov, s katerimi bomo ovrgli vse dvome o tem, da predstavljamo enega najboljših nizkoenergijskih sistemov gradnje doslej. Akcija bo kot že rečeno trajala v mesecu aprilu, o podrobnostih pa vas bomo pravočasno obvestili.

Posted in Splošno | Leave a comment

Konstrukcijska plošča OSB/3

Pozdravljeni vsi, ki berete naš spletni dnevnik. Tokrat smo se odločili, da Vam predstavimo bistveno prednost v sestavu naših sten. To je konstrukcijska plošča OSB/3.

Zakaj plošča OSB/3 kot osnovna obloga lesene konstrukcije montažne hiše, namesto mavčno-kartonske ali mavčno-vlaknene plošče?

Plošča OSB (Oriented Strand Board) je izdelana iz lesa iglavcev (največkrat lesa borovcev) in se v montažni gradnji uporablja kot plošča, ki je primerna za obloge (stene) ter podloge (stropovi, tlaki) lesenih konstrukcij.

Plošče so proizvedene s postopkom stiskanja lesenega materiala v treh slojih. Zgornja in spodnja plast potekata vzdolžno, srednja pa poteka prečno glede na smer poteka izdelave. Ta sistem izdelave je znan že iz proizvodnje vezanega lesa, kar daje plošči OSB zelo visoko dimenzijsko stabilnost in odlično trdnost.

Vse te lastnosti plošče OSB/3 pa se v gradnji montažnih hiš odražajo v naslednjih bistvenih prednostih pred mavčno-kartonskimi ali mavčno-vlaknenimi oblogami:

  • plošča OSB/3 je vodoodporna plošča, kar omogoča, da ob pravilni uporabi v primeru izpostavljenosti konstrukcije neugodnim vlažnim vremenskim pogojem (dež) ne prihaja do poškodb in vdora vlage v konstrukcijo in izolacijo med konstrukcijo
  • plošča OSB/3 je konstrukcijska plošča, kar pomeni, da se skupna debelina lesene konstrukcije poveča za debelino plošče OSB3; to omogoča premagovanje večjih obtežb
  • plošča OSB/3 je bistveno trša od mavčno- kartonskih ali mavčno- vlaknenih oblog, kar omogoča brezskrbno montažo in pritrjevanje visečih kuhinjskih elementov ter drugih obtežb na stene
  • plošča OSB/3 je potresno najvarnejši material, ki se za najzahtevnejše objekte na potresnih območjih uporablja širom sveta
  • plošča OSB/3 po našem mnenju bistveno bolj sovpada s konstrukcijo lesene montažne hiše, kot obloge iz kakšnega drugega materiala

Plošča OSB/3, kot zunanja obloga sten podjetja PegyDom d.o.o., pred izvedbo fasadnega sistema.

Posted in Splošno | Tagged , , , | Leave a comment

Obiskali smo sejem Bau (München, 2011)

Prejšnji vikend smo se mudili v zgornji Bavarski, točneje v Münchnu. Razlog za obisk je bil mednarodni gradbeni sejma Bau. Že samo število razstavljalcev (1900) kot tudi prostorska razsežnost (180.000 kvadratnih metrov) daje vedeti, da je to sejem, ki v svetovnem merilu zajema vse kar je pri gradnji objektov pomembno.

Na sejmu je bilo tako mogoče videti resnično vse, kar je v zvezi z gradnjo novega, zanimivega in tudi kaj se pripravlja v prihodnosti. Nas so zanimali predvsem novi izolacijski materiali, programska oprema za manjša podjetja in podobno, saj vam ob gradnji vaše hiše želimo ponuditi resnično maksimalne in kvalitetne izdelke. Na tem področju moramo priznati, da smo bili rahlo razočarani. Zakaj? Produkti so sicer novi, vendar še vedno narejeni po obstoječih postopkih in z obstoječih sistemov. Morda to niti ni tako slabo, saj nam s tem dajo vedeti, da so trenutne smernice in materiali zelo kvalitetni.

Ob koncu smo obiskali tudi naše partnerje, s katerimi sodelujemo in si ogledali novosti, predstavljene iz njihove strani (Velux, Bramac…). Za podrobno raziskovanje sejma pa na žalost ni bilo dovolj časa, saj je sejem tako velik, da bi potrebovali vsaj 3 dni, če bi hoteli prehoditi resnično vse hale, a se kljub vsemu ne bi smeli predolgo zadrževati pri posameznih razstavljalcih.

Za konec še kratek nasvet…

…v kolikor se boste kdaj odpravili na ta ali podoben sejem le za en dan, vam svetujemo, da si prej priskrbite informacije in sam prostorski načrt postavitve sejma. Prihranili boste ogromno časa in si mogoče uspeli ogledati vse kar vas zanima. Sejem Bau bo zaživel ponovno leta 2013, ko se bomo z zagotovostjo spet odpravili na obisk in preverili novosti.

Za popestritev pa še nekaj fotografij iz sejma…

Posted in Splošno | Leave a comment

Dobrodošli na spletnem dnevniku podjetja PegyDom d.o.o.

…vsak, ki začenja z gradnjo, si želi, da bi ustvaril sanjski dom sebi in svoji družini. Za vse želje pa najbrž takoj na začetku ne bo dovolj denarja. Bazen na vrtu lahko počaka v korist boljše izolacije fasade ali bolj izolativnih oken. Streho lahko za začetek prekrijemo s cenejšo kritino, vendar dovolj kakovostno.

Takšnih odločitev je lahko še nekaj, vendar nikoli ne smemo posegati v samo zasnovo hiše, ki temelji na podlagi Vaših želja in potreb. Zato smo v podjetju PegyDom  d.o.o. sestavili kakovostno ponudbo po Vaši meri.

Upamo, da so Vam osnovni primeri naših hiš, predstavljenih na naši spletni strani, všeč. Za podrobnejše informacije ter natančnejši tehnični opis naše ponudbe, nas prosimo kontaktirajte.

Vabimo Vas, da nas večkrat obiščete na blogu, spremljate naše projekte v gradnji ter se prepričate o naših uspehih. Do prihodnjič Vas lepo pozdravljamo in se že veselimo sodelovanja z vami.

Posted in Splošno | Tagged , , | Komentarji so izklopljeni